Saunový rituál pre deti

Trvanie rituálu: 1 hodina

Počet ľudí v saune: max. 4 (môže byť 1 rodič a 3 deti, 2 dospelí a 2 deti). Podmienka, aby bol aspoň jeden z dospelých rodič detí.

Deti sa naučia základom saunovania, nadobudnú návyky, oboznámia sa s vetvičkami, naučia sa ich spoznávať po tvare aj po vôni, naučia sa vychutnať si pobyt v saune. A, samozrejme, podporia si imunitu. Čas v saune je stmeľujúci pre rodiča a dieťa. 

Pri rituály je prítomný saunamajster, ktorý rituál vedie.

Teplota v saune je prispôsobená teplote, ktorú deti znesú. Počas saunovania sa vychádza von v pravidelných intervaloch.

Pitný režim a zdravé občerstvenie je súčasťou rituálu.

Pre deti máme k zapožičaniu detské saunovacie oblečenie.

Deti si saunové rituály obľúbia a získajú návyk k zdravému životnému štýlu.

Do iných wellnessov vám deti nepustia? U nás sú, naopak, vítané. Veď sauna slúži na upevnenie zdravia, či už dospelých alebo detí.

50,00 €